FERMAGLI
   
   

FERMAGLI LEONE

 
   
Numero 3 - 200 pz. - cod. FERMA014 - 1,50
Numero 3 - 1000 pz.
cod. FERMA089 - 6,45
Numero 4 - 200 pz. - cod. FERMA015 - 2,05
Numero 4 - 1000 pz.
cod. FERMA090 - 8,50
Numero 5 - 200 pz. - cod. FERMA016 - 3,30
Numero 5 - 1000 pz.
cod. FERMA091 - 10,50
Numero 6 - 200 pz. - cod. FERMA017 - 4,40
Numero 6 - 1000 pz.
cod. FERMA092  - 19,50
 
 
FERMACAMPIONI
 
 

FERMACAMPIONI COMETA

 
   
Numero 3 - 18 mm. - 100 pz.
cod. FERMA007A - 2,20
Numero 4 - 20 mm. - 100 pz.
cod. FERMA007 - 1,20
Numero 5 - 24 mm. - 100 pz.
cod. FERMA009 - 2,55
Numero 6 - 28 mm. - 100 pz.
cod. FERMA008 - 3,55
Numero 7 - 33 mm. - 100 pz.
cod. FERMA008A - 3,45
 
 
FERMACARTE A CLIP
 
 

FERMACARTE A CLIP 510

 
 
20 mm. 12 pz. - cod. FERMA024 - 1,00
25 mm. 3 pz. - cod. FERMA025 - 0,50
30 mm. 12 pz. - cod. FERMA026 - 1,90
40 mm. 2 pz. - cod. FERMA027 - 0,50
50 mm. 1 pz. - cod. FERMA028 - 0,60
 
 

FERMACARTE A MOLLA CROMATE

 
 
5 cm. 1 pz. - cod. FERMA112 - 0,50
7,5 cm. 1 pz. - cod. FERMA223 - 1,10
11 cm. 1 pz. - cod. FERMA222 - 1,40
15 cm. 1 pz. - cod. FERMA224 - 2,00